Trang tra cứu điểm trường THCS Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

XEM ĐIỂM CHI TIẾT TỪNG HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016
Bước 1 ---> Gõ tên HS (có dấu): Hoặc:
Bước 2 ---> Nhấn vào nút
Bước 3 ---> Nhấn vào nút Xem... bên phải tên của HS để xem điểm chi tiết
Điểm top 10
Mã HS Lớp STT Họ Tên Xem chi tiết
154436364 6.1 1 Nguyễn Thị Thúy An Xem...
154436364 6.1 1 Nguyễn Thị Thúy An Xem...
154436364 6.1 1 Nguyễn Thị Thúy An Xem...
154435732 6.1 11 Cao Duy Hòa Xem...
154435732 6.1 11 Cao Duy Hòa Xem...
154435732 6.1 11 Cao Duy Hòa Xem...
154436438 6.1 15 Nguyễn Hồng Loan Xem...
154436438 6.1 15 Nguyễn Hồng Loan Xem...
154436438 6.1 15 Nguyễn Hồng Loan Xem...
154431972 6.2 1 Trần Phí Bình An Xem...
154431972 6.2 1 Trần Phí Bình An Xem...
154431972 6.2 1 Trần Phí Bình An Xem...
154431922 6.2 2 Nguyễn Hồ Liên Anh Xem...
154431922 6.2 2 Nguyễn Hồ Liên Anh Xem...
154431922 6.2 2 Nguyễn Hồ Liên Anh Xem...
154431904 6.2 9 Hồ Thị Mỹ Hoa Xem...
154431904 6.2 9 Hồ Thị Mỹ Hoa Xem...
154431904 6.2 9 Hồ Thị Mỹ Hoa Xem...
154431962 6.2 12 Nguyễn Yến Lan Xem...
154431962 6.2 12 Nguyễn Yến Lan Xem...
154431962 6.2 12 Nguyễn Yến Lan Xem...
154436222 6.2 15 Đoàn Thị Xuân Mai Xem...
154436222 6.2 15 Đoàn Thị Xuân Mai Xem...
154436222 6.2 15 Đoàn Thị Xuân Mai Xem...
154435706 6.3 1 Nguyễn Thị Trường An Xem...
154435706 6.3 1 Nguyễn Thị Trường An Xem...
154435706 6.3 1 Nguyễn Thị Trường An Xem...
154435522 6.3 2 Nguyễn Phương Anh Xem...
154435522 6.3 2 Nguyễn Phương Anh Xem...
154435522 6.3 2 Nguyễn Phương Anh Xem...
154435654 6.3 3 Đỗ Thành Danh Xem...
154435654 6.3 3 Đỗ Thành Danh Xem...
154435654 6.3 3 Đỗ Thành Danh Xem...
154435666 6.3 9 Huỳnh Thị Kim Giang Xem...
154435666 6.3 9 Huỳnh Thị Kim Giang Xem...
154435666 6.3 9 Huỳnh Thị Kim Giang Xem...
145178378 6.3 19 Trần Thị Châu Khoa Xem...
145178378 6.3 19 Trần Thị Châu Khoa Xem...
145178378 6.3 19 Trần Thị Châu Khoa Xem...
154435704 6.3 45 Nguyễn Thị Thùy Trang Xem...
154435704 6.3 45 Nguyễn Thị Thùy Trang Xem...
154435704 6.3 45 Nguyễn Thị Thùy Trang Xem...
154435770 6.4 4 Nguyễn Hoàng Tuyết Giang Xem...
154435798 6.4 5 Phạm Thị Cẩm Giang Xem...
154435756 6.4 6 Lê Nhựt Hòa Xem...
154435782 6.4 7 Nguyễn Thái Hòa Xem...
154435744 6.4 9 Hồ Lê Kha Xem...
154435802 6.4 10 Tạ Khắc Minh Khang Xem...
154435754 6.4 25 Lê Nguyễn Thanh Thanh Xem...
154435804 6.4 35 Tạ Thị Đoan Trang Xem...
154436014 6.5 1 Nguyễn Vũ Tuấn Anh Xem...
154436042 6.5 2 Võ Nhựt Anh Xem...
154435494 6.5 6 Nguyễn Hoàng Tấn Giao Xem...
154435964 6.5 15 Đoàn Huỳnh Phúc Khang Xem...
154436010 6.5 16 Nguyễn Trường Đăng Khoa Xem...
154436034 6.5 18 Trần Thị Xuân Mai Xem...
145178360 6.5 20 Nguyễn Trọng Nam Xem...
154435972 6.5 21 Huỳnh Thị Hồng Nga Xem...
154435960 6.5 24 Châu Kim Oanh Xem...
154436030 6.5 29 Trần Nguyễn Nhật Sang Xem...
154436164 6.6 1 Nguyễn Hồng Thảo Anh Xem...
154436210 6.6 2 Trương Nhật Hải Au Xem...
154436140 6.6 14 Lê Đức Duy Khanh Xem...
154436182 6.6 16 Nguyễn Thị Đăng Khoa Xem...
154436156 6.6 17 Ngô Ngọc Mai Xem...
154436206 6.6 19 Trần Thị A Na Xem...
160807538 6.6 30 Trương Thị Ánh Pha Xem...
154436232 6.7 4 Huỳnh Thị Cẩm Giang Xem...
154435518 6.7 8 Nguyễn Phúc Khang Xem...
154436248 6.7 14 Ngô Thị Hoàng Mai Xem...
154436252 6.7 15 Nguyễn Hoài Nam Xem...
154435548 6.7 18 Trần Bá Chí Nghĩa Xem...
154436294 6.7 24 Trần Năng Sang Xem...
154436302 6.7 30 Võ Minh Thanh Xem...
154436370 6.8 1 Nguyễn Thúy An Xem...
154436374 6.8 2 Nguyễn Vân Anh Xem...
145177896 6.8 34 Nguyễn Ngọc Sang Xem...
154436424 6.9 5 Lê Hữu Khang Xem...
154436420 6.9 7 Lê Anh Khoa Xem...
154431960 6.9 8 Nguyễn Trung Anh Khoa Xem...
154436480 6.9 9 Võ Nguyễn Đăng Khoa Xem...
154431894 6.9 15 Đỗ Thị Kiều Nga Xem...
154435562 6.9 18 Trần Trọng Nghĩa Xem...
154436468 6.9 27 Phạm Minh Quang Xem...
145177546 7.1 1 Hà Mai Anh Xem...
145177546 7.1 1 Hà Mai Anh Xem...
145177546 7.1 1 Hà Mai Anh Xem...
145177638 7.1 2 Huỳnh Ngọc Vân Anh Xem...
145177638 7.1 2 Huỳnh Ngọc Vân Anh Xem...
145177638 7.1 2 Huỳnh Ngọc Vân Anh Xem...
145177620 7.1 10 Nguyễn Thị Ngân Giang Xem...
145177620 7.1 10 Nguyễn Thị Ngân Giang Xem...
145177620 7.1 10 Nguyễn Thị Ngân Giang Xem...
145177574 7.1 26 Hồ Kiều Oanh Xem...
145177574 7.1 26 Hồ Kiều Oanh Xem...
145177574 7.1 26 Hồ Kiều Oanh Xem...
145177572 7.1 27 Trần Đình Quang Xem...
145177572 7.1 27 Trần Đình Quang Xem...
145177572 7.1 27 Trần Đình Quang Xem...
145177568 7.1 32 Lê Thị Thanh Thanh Xem...
145177568 7.1 32 Lê Thị Thanh Thanh Xem...
145177568 7.1 32 Lê Thị Thanh Thanh Xem...
145177970 7.10 1 Nguyễn Thị Kiều An Xem...
145177726 7.10 12 Nguyễn Hoàng Kha Xem...
145178484 7.10 13 Nguyễn Đặng Khang Xem...
145177834 7.10 14 Y Hoàng Khang Xem...
145178262 7.10 16 Nguyễn Phạm Hồng Loan Xem...
145178366 7.10 18 Nguyễn Thị Ngọc Mai Xem...
145177826 7.10 19 Nguyễn Thị Tuyết Mai Xem...
145178146 7.10 20 Trương Thị Ngọc Mai Xem...
145177922 7.10 22 Nguyễn Thanh Nam Xem...
145178268 7.11 11 Nguyễn Đăng Khoa Xem...
145178142 7.11 18 Nguyễn Hoài Nam Xem...
145177920 7.11 19 Lê Thị Tuyết Nga Xem...
145178358 7.11 20 Nguyễn Thị Thuý Nga Xem...
145178440 7.11 32 Nguyễn Đức Thanh Xem...
145178000 7.11 34 Đặng Thị Kim Thoa Xem...
145178204 7.11 39 Nguyễn Thị Kiều Trang Xem...
145177640 7.2 1 Lê Quỳnh Anh Xem...
145177640 7.2 1 Lê Quỳnh Anh Xem...
145177640 7.2 1 Lê Quỳnh Anh Xem...
145177540 7.2 6 Nguyễn Quốc Cường_a Xem...
145177540 7.2 6 Nguyễn Quốc Cường_a Xem...
145177540 7.2 6 Nguyễn Quốc Cường_a Xem...
145177514 7.2 21 Huỳnh Anh Khoa Xem...
145177514 7.2 21 Huỳnh Anh Khoa Xem...
145177514 7.2 21 Huỳnh Anh Khoa Xem...
145177504 7.2 26 Huỳnh Thị Ngọc Mai Xem...
145177504 7.2 26 Huỳnh Thị Ngọc Mai Xem...
145177504 7.2 26 Huỳnh Thị Ngọc Mai Xem...
145178270 7.3 15 Trương Hồng Đăng Khoa Xem...
145178270 7.3 15 Trương Hồng Đăng Khoa Xem...
145178270 7.3 15 Trương Hồng Đăng Khoa Xem...
145178030 7.3 19 Phạm Thị Phượng Mai Xem...
145178030 7.3 19 Phạm Thị Phượng Mai Xem...
145178030 7.3 19 Phạm Thị Phượng Mai Xem...
145178022 7.3 23 Nguyễn Trọng Nghĩa Xem...
145178022 7.3 23 Nguyễn Trọng Nghĩa Xem...
145178022 7.3 23 Nguyễn Trọng Nghĩa Xem...
145177770 7.3 41 Trần Thị Thuỳ Trang Xem...
145177770 7.3 41 Trần Thị Thuỳ Trang Xem...
145177770 7.3 41 Trần Thị Thuỳ Trang Xem...
145178398 7.4 3 Phạm Hữu Danh Xem...
145178398 7.4 3 Phạm Hữu Danh Xem...
145178380 7.4 14 Trần Đăng Kha Xem...
145178380 7.4 14 Trần Đăng Kha Xem...
145177714 7.4 16 Lê Thị Trúc Mai Xem...
145177714 7.4 16 Lê Thị Trúc Mai Xem...
145177820 7.4 18 Nguyễn Ngọc Nam Xem...
145177820 7.4 18 Nguyễn Ngọc Nam Xem...
145178254 7.4 19 Trần Hoàng Nam Xem...
145178254 7.4 19 Trần Hoàng Nam Xem...
145178138 7.4 20 Lê Thị Thúy Nga Xem...
145178138 7.4 20 Lê Thị Thúy Nga Xem...
145178134 7.4 22 Huỳnh Chí Nghĩa Xem...
145178134 7.4 22 Huỳnh Chí Nghĩa Xem...
145178322 7.4 32 Nguyễn Chế Thanh Xem...
145178322 7.4 32 Nguyễn Chế Thanh Xem...
161193380 7.4 40 Lư Nguyệt Anh Xem...
161193380 7.4 40 Lư Nguyệt Anh Xem...
145178404 7.5 1 Nguyễn Ngọc Như An Xem...
145178510 7.5 2 Mai Phạm Phương Anh Xem...
145178402 7.5 3 Nguyễn Tuấn Anh Xem...
145177944 7.5 11 Cao Trường Giang Xem...
145178272 7.5 17 Võ Yến Khoa Xem...
145178364 7.5 20 Đỗ Xuân Mai Xem...
145178026 7.5 21 Nguyễn Hoàng Nam Xem...
145177750 7.6 1 Nguyễn Thúy An Xem...
145178294 7.6 2 Trần Minh Đức Anh Xem...
145177930 7.6 16 Nguyễn Tuấn Khang Xem...
145177830 7.6 17 Huỳnh Thị Tú Lan Xem...
145178260 7.6 19 Nguyễn Trương Tuyết Mai Xem...
145177822 7.6 21 Phan Dương Hoàng Nam Xem...
145178112 7.6 29 Trần Minh Sang Xem...
145177794 7.6 32 Ngô Thị Bích Thanh Xem...
145177658 7.6 39 Lương Thị Cẩm Trang Xem...
145177862 7.7 1 Trần Võ Vân Anh Xem...
145178512 7.7 6 Nguyễn Thị Ngọc Huyền_a Xem...
145177728 7.7 8 Nguyễn Vĩ Kha Xem...
145177722 7.7 9 Lê Nguyễn Bảo Khanh Xem...
145178140 7.7 15 Lê Quốc Nam Xem...
145177708 7.7 17 Nguyễn Đào Trung Nghĩa Xem...
145177698 7.7 27 Nguyễn Minh Quang Xem...
145178442 7.7 32 Phan Nguyễn Quế Thanh Xem...
145177860 7.8 1 Đinh Thiện Anh Xem...
145178080 7.8 2 Thái Nguyễn Ngọc Anh Xem...
145177946 7.8 8 Ngô Trường Giang Xem...
145178486 7.8 15 Trần Quốc Kha Xem...
145178152 7.8 18 Nguyễn Thị Thanh Lan Xem...
145177814 7.8 24 Đặng Hữu Nghĩa Xem...
145178470 7.8 27 Trần Thị Yến Oanh Xem...
145177894 7.8 31 Bùi Thanh Sang Xem...
145177966 7.9 1 Nguyễn Quốc Anh Xem...
145177948 7.9 6 Nguyễn Thị Hồng Giang Xem...
145178356 7.9 16 Đào Trọng Nghĩa Xem...
145178326 7.9 23 Lê Quốc Sang Xem...
145178214 7.9 26 Trần Phú Thanh Xem...
145178428 7.9 32 Đoàn Thuỵ Thuỳ Trang Xem...
145178514 8.1 1 Phạm Thị Dân An Xem...
145178514 8.1 1 Phạm Thị Dân An Xem...
145178514 8.1 1 Phạm Thị Dân An Xem...
145178516 8.1 2 Huỳnh Thị Thúy Anh Xem...
145178516 8.1 2 Huỳnh Thị Thúy Anh Xem...
145178516 8.1 2 Huỳnh Thị Thúy Anh Xem...
145178530 8.1 10 Lê Hoàng Kha Xem...
145178530 8.1 10 Lê Hoàng Kha Xem...
145178530 8.1 10 Lê Hoàng Kha Xem...
145178548 8.1 18 Phạm Hữu Nghĩa Xem...
145178548 8.1 18 Phạm Hữu Nghĩa Xem...
145178548 8.1 18 Phạm Hữu Nghĩa Xem...
145178564 8.1 26 Lê Hoàng Thu Trang Xem...
145178564 8.1 26 Lê Hoàng Thu Trang Xem...
145178564 8.1 26 Lê Hoàng Thu Trang Xem...
145178584 8.2 1 Nguyển Hải Anh Xem...
145178584 8.2 1 Nguyển Hải Anh Xem...
145178584 8.2 1 Nguyển Hải Anh Xem...
145178586 8.2 2 Nguyễn Phạm Mai Anh Xem...
145178586 8.2 2 Nguyễn Phạm Mai Anh Xem...
145178586 8.2 2 Nguyễn Phạm Mai Anh Xem...
145178604 8.2 11 Nguyễn Đoàn Anh Khoa Xem...
145178604 8.2 11 Nguyễn Đoàn Anh Khoa Xem...
145178604 8.2 11 Nguyễn Đoàn Anh Khoa Xem...
145178626 8.2 22 Trương Trần Kiều Oanh Xem...
145178626 8.2 22 Trương Trần Kiều Oanh Xem...
145178626 8.2 22 Trương Trần Kiều Oanh Xem...
145178628 8.2 23 Trần Điền Châu Pha Xem...
145178628 8.2 23 Trần Điền Châu Pha Xem...
145178628 8.2 23 Trần Điền Châu Pha Xem...
145178668 8.3 1 Mai Phạm Nhã An Xem...
145178668 8.3 1 Mai Phạm Nhã An Xem...
145178668 8.3 1 Mai Phạm Nhã An Xem...
145178684 8.3 9 Châu Anh Kha Xem...
145178684 8.3 9 Châu Anh Kha Xem...
145178684 8.3 9 Châu Anh Kha Xem...
145178686 8.3 10 Đoàn Lâm Chí Kha Xem...
145178686 8.3 10 Đoàn Lâm Chí Kha Xem...
145178686 8.3 10 Đoàn Lâm Chí Kha Xem...
145178688 8.3 11 Nguyễn Hoàng Kha Xem...
145178688 8.3 11 Nguyễn Hoàng Kha Xem...
145178688 8.3 11 Nguyễn Hoàng Kha Xem...
145178692 8.3 13 Bùi Anh Khoa Xem...
145178692 8.3 13 Bùi Anh Khoa Xem...
145178692 8.3 13 Bùi Anh Khoa Xem...
145178694 8.3 14 Nguyễn Hồng Khoa Xem...
145178694 8.3 14 Nguyễn Hồng Khoa Xem...
145178694 8.3 14 Nguyễn Hồng Khoa Xem...
145178700 8.3 16 Mai Thị Quỳnh Lan Xem...
145178700 8.3 16 Mai Thị Quỳnh Lan Xem...
145178700 8.3 16 Mai Thị Quỳnh Lan Xem...
145178752 8.4 1 Trần Nguyễn Trâm Anh Xem...
145178774 8.4 12 Trần An Khang Xem...
145178858 8.5 13 Nguyễn Minh Khoa Xem...
145178896 8.5 31 Nguyễn Trọng Sang Xem...
145178918 8.6 1 Huỳnh Lan Anh Xem...
145178938 8.6 12 Châu Bửu Kha Xem...
145178940 8.6 13 Đoàn Huy Khang Xem...
145178942 8.6 14 Nguyễn Tấn Khang Xem...
145178944 8.6 15 Phạm Vinh Khang Xem...
145178962 8.6 21 Nguyễn Thị Ngọc Nhanh Xem...
145179022 8.7 12 Nguyễn Yến Khoa Xem...
145179034 8.7 18 Nguyễn Thị Phương Mai Xem...
145179038 8.7 20 Trương Nhựt Nam Xem...
145179060 8.7 30 Võ Nhật Quang Xem...
145179062 8.7 31 Lê Vĩnh Sang Xem...
145179080 8.8 1 Nguyễn Đức Anh Xem...
145179092 8.8 7 Lê Vũ Trường Giang Xem...
145179096 8.8 10 Nguyễn Tuấn Kha Xem...
145179100 8.8 12 Lê Đăng Khoa Xem...
145179102 8.8 13 Nguyễn Thị Hồng Loan Xem...
145179106 8.8 15 Hồ Ngọc Thảo Mai Xem...
145179158 8.9 1 Nguyễn Phi An Xem...
145179160 8.9 2 Cao Nguyễn Lan Anh Xem...
145179192 8.9 18 Hồ Minh Kha Xem...
145179194 8.9 19 Lê Thị Yến Khoa Xem...
145179214 8.9 28 Hà Kiều Oanh Xem...
145179228 8.9 32 Nguyễn Thuỳ Trang Xem...
Bạn là người xem điểm thứ
Đếm Web

Copyright © 2010 - 2016 Cơ sở đào tạo tin học www.VinhKim.com