Do thay đổi phần mềm quản lý điểm nên chức năng xem điểm trên mạng có thể chậm hoặc không thực hiện được, phụ huynh có nhu cầu đăng ký nhận tin nhắn báo điểm thì xem thông tin sau: Nhan tin VNPT