Trang tra cứu điểm trường THCS Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

XEM ĐIỂM CHI TIẾT TỪNG HỌC SINH NĂM HỌC 2014-2015
Bước 1 ---> Gõ tên HS (có dấu): Hoặc:
Bước 2 ---> Nhấn vào nút
Bước 3 ---> Nhấn vào nút Xem... bên phải tên của HS để xem điểm chi tiết
Điểm top 10
Mã HS Lớp STT Họ Tên Xem chi tiết
145177546 6.1 1 Hà Mai Anh Xem...
145177514 6.1 17 Huỳnh Anh Khoa Xem...
145177504 6.1 22 Huỳnh Thị Ngọc Mai Xem...
145178510 6.10 1 Mai Phạm Phương Anh Xem...
145178486 6.10 14 Trần Quốc Kha Xem...
145178484 6.10 15 Nguyễn Đặng Khang Xem...
145178470 6.10 22 Trần Thị Yến Oanh Xem...
145178440 6.10 36 Nguyễn Đức Thanh Xem...
145178442 6.10 37 Phan Nguyễn Quế Thanh Xem...
145178428 6.10 43 Đoàn Thuỵ Thuỳ Trang Xem...
145177638 6.2 1 Huỳnh Ngọc Vân Anh Xem...
145177640 6.2 2 Lê Quỳnh Anh Xem...
145177620 6.2 11 Nguyễn Thị Ngân Giang Xem...
145177574 6.2 34 Hồ Kiều Oanh Xem...
145177572 6.2 35 Trần Đình Quang Xem...
145177568 6.2 37 Lê Thị Thanh Thanh Xem...
145177750 6.3 1 Nguyễn Thúy An Xem...
145177746 6.3 3 Nguyễn Hữu Cảnh_a Xem...
145177726 6.3 11 Nguyễn Hoàng Kha Xem...
145177728 6.3 12 Nguyễn Vĩ Kha Xem...
145177722 6.3 13 Lê Nguyễn Bảo Khanh Xem...
145177714 6.3 18 Lê Thị Trúc Mai Xem...
145177708 6.3 21 Nguyễn Đào Trung Nghĩa Xem...
145177698 6.3 26 Nguyễn Minh Quang Xem...
145177658 6.3 44 Lương Thị Cẩm Trang Xem...
145177860 6.4 1 Đinh Thiện Anh Xem...
145177862 6.4 2 Trần Võ Vân Anh Xem...
145177834 6.4 14 Y Hoàng Khang Xem...
145177830 6.4 16 Huỳnh Thị Tú Lan Xem...
145177826 6.4 18 Nguyễn Thị Tuyết Mai Xem...
145177820 6.4 20 Nguyễn Ngọc Nam Xem...
145177822 6.4 21 Phan Dương Hoàng Nam Xem...
145177814 6.4 24 Đặng Hữu Nghĩa Xem...
145177794 6.4 33 Ngô Thị Bích Thanh Xem...
145177770 6.4 41 Trần Thị Thuỳ Trang Xem...
145177968 6.5 1 Nguyễn Thành An Xem...
145177970 6.5 2 Nguyễn Thị Kiều An Xem...
145177964 6.5 3 Huỳnh Lan Anh Xem...
145177966 6.5 4 Nguyễn Quốc Anh Xem...
145177944 6.5 12 Cao Trường Giang Xem...
145177946 6.5 13 Ngô Trường Giang Xem...
145177948 6.5 14 Nguyễn Thị Hồng Giang Xem...
145177930 6.5 21 Nguyễn Tuấn Khang Xem...
145177922 6.5 26 Nguyễn Thanh Nam Xem...
145177920 6.5 27 Lê Thị Tuyết Nga Xem...
145177894 6.5 39 Bùi Thanh Sang Xem...
145177896 6.5 40 Nguyễn Ngọc Sang Xem...
145178080 6.6 1 Thái Nguyễn Ngọc Anh Xem...
145178030 6.6 26 Phạm Thị Phượng Mai Xem...
145178026 6.6 28 Nguyễn Hoàng Nam Xem...
145178022 6.6 30 Nguyễn Trọng Nghĩa Xem...
145178000 6.6 41 Đặng Thị Kim Thoa Xem...
145178186 6.7 1 Lê Trọng An Xem...
145178152 6.7 18 Nguyễn Thị Thanh Lan Xem...
145178146 6.7 21 Trương Thị Ngọc Mai Xem...
145178140 6.7 23 Lê Quốc Nam Xem...
145178142 6.7 24 Nguyễn Hoài Nam Xem...
145178138 6.7 25 Lê Thị Thúy Nga Xem...
145178134 6.7 27 Huỳnh Chí Nghĩa Xem...
145178112 6.7 38 Trần Minh Sang Xem...
145178294 6.8 1 Trần Minh Đức Anh Xem...
145178268 6.8 12 Nguyễn Đăng Khoa Xem...
145178270 6.8 13 Trương Hồng Đăng Khoa Xem...
145178272 6.8 14 Võ Yến Khoa Xem...
145178262 6.8 17 Nguyễn Phạm Hồng Loan Xem...
145178260 6.8 18 Nguyễn Trương Tuyết Mai Xem...
145178254 6.8 21 Trần Hoàng Nam Xem...
145178214 6.8 40 Trần Phú Thanh Xem...
145178204 6.8 46 Nguyễn Thị Kiều Trang Xem...
145178404 6.9 1 Nguyễn Ngọc Như An Xem...
145178402 6.9 2 Nguyễn Tuấn Anh Xem...
145178398 6.9 4 Phạm Hữu Danh Xem...
145178380 6.9 13 Trần Đăng Kha Xem...
145178378 6.9 14 Trần Thị Châu Khoa Xem...
145178364 6.9 20 Đỗ Xuân Mai Xem...
145178366 6.9 21 Nguyễn Thị Ngọc Mai Xem...
145178360 6.9 23 Nguyễn Trọng Nam Xem...
145178358 6.9 24 Nguyễn Thị Thuý Nga Xem...
145178356 6.9 25 Đào Trọng Nghĩa Xem...
145178326 6.9 40 Lê Quốc Sang Xem...
145178322 6.9 42 Nguyễn Chế Thanh Xem...
145178514 7.1 1 Phạm Thị Dân An Xem...
145178516 7.1 2 Huỳnh Thị Thúy Anh Xem...
145178530 7.1 10 Lê Hoàng Kha Xem...
145178548 7.1 19 Phạm Hữu Nghĩa Xem...
145178564 7.1 27 Lê Hoàng Thu Trang Xem...
145178584 7.2 1 Nguyển Hải Anh Xem...
145178586 7.2 2 Nguyễn Phạm Mai Anh Xem...
145178594 7.2 7 Cao Trúc Giang Xem...
145178604 7.2 12 Nguyễn Đoàn Anh Khoa Xem...
145178626 7.2 23 Trương Trần Kiều Oanh Xem...
145178628 7.2 24 Trần Điền Châu Pha Xem...
145178668 7.3 1 Mai Phạm Nhã An Xem...
145178684 7.3 9 Châu Anh Kha Xem...
145178686 7.3 10 Đoàn Lâm Chí Kha Xem...
145178688 7.3 11 Nguyễn Hoàng Kha Xem...
145178692 7.3 13 Bùi Anh Khoa Xem...
145178694 7.3 14 Nguyễn Hồng Khoa Xem...
145178700 7.3 17 Mai Thị Quỳnh Lan Xem...
145178752 7.4 1 Trần Nguyễn Trâm Anh Xem...
145178774 7.4 12 Trần An Khang Xem...
145178858 7.5 12 Nguyễn Minh Khoa Xem...
145178896 7.5 30 Nguyễn Trọng Sang Xem...
145178918 7.6 1 Huỳnh Lan Anh Xem...
145178938 7.6 11 Châu Bửu Kha Xem...
145178940 7.6 12 Đoàn Huy Khang Xem...
145178942 7.6 13 Nguyễn Tấn Khang Xem...
145178944 7.6 14 Phạm Vinh Khang Xem...
145178962 7.6 20 Nguyễn Thị Ngọc Nhanh Xem...
145178982 7.6 31 Võ Thị Phương Thanh Xem...
145179020 7.7 11 Lê Quốc Khoa Xem...
145179022 7.7 12 Nguyễn Yến Khoa Xem...
145179034 7.7 18 Nguyễn Thị Phương Mai Xem...
145179038 7.7 20 Trương Nhựt Nam Xem...
145179040 7.7 21 Nguyễn Thị Ngọc Ngoan Xem...
145179060 7.7 31 Võ Nhật Quang Xem...
145179062 7.7 32 Lê Vĩnh Sang Xem...
145179080 7.8 1 Nguyễn Đức Anh Xem...
145179092 7.8 7 Lê Vũ Trường Giang Xem...
145179096 7.8 9 Nguyễn Tuấn Kha Xem...
145179100 7.8 11 Lê Đăng Khoa Xem...
145179102 7.8 12 Nguyễn Thị Hồng Loan Xem...
145179106 7.8 14 Hồ Ngọc Thảo Mai Xem...
145179118 7.8 20 Nguyễn Trọng Nghĩa Xem...
145179158 7.9 1 Nguyễn Phi An Xem...
145179160 7.9 2 Cao Nguyễn Lan Anh Xem...
145179192 7.9 18 Hồ Minh Kha Xem...
145179194 7.9 19 Lê Thị Yến Khoa Xem...
145179214 7.9 29 Hà Kiều Oanh Xem...
145179228 7.9 35 Nguyễn Thuỳ Trang Xem...
145179240 8.1 1 Nguyễn Thanh An Xem...
145179256 8.1 9 Nguyễn Đăng Hương Giang Xem...
145179294 8.1 27 Nguyễn Thảo Trang Xem...
145179970 8.10 1 Lê Tuấn An Xem...
145179972 8.10 2 Nguyễn Hoài An Xem...
145179988 8.10 9 Dương Gia Khang Xem...
145179994 8.10 13 Đặng Hoài Nam Xem...
145180006 8.10 19 Trương Hoàng Oanh Xem...
145180022 8.10 27 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Xem...
145179310 8.2 1 Huỳnh Nhật An Xem...
145179314 8.2 2 Nguyễn Phạm Lam Anh Xem...
145179330 8.2 11 Hồ Thị Ngọc Giang Xem...
145179340 8.2 16 Đinh Đại Đăng Khoa Xem...
145179342 8.2 17 Trịnh Quốc Phương Lam Xem...
145179346 8.2 19 Huỳnh Thị Bích Mai Xem...
145179348 8.2 20 Võ Nữ Quỳnh Mai Xem...
145179352 8.2 22 Lê Hoàng Nam Xem...
145179354 8.2 23 Nguyễn Thị Thúy Nga Xem...
145179398 8.3 1 Nguyễn Trường An Xem...
145179400 8.3 2 Huỳnh Nguyễn Vân Anh Xem...
145179408 8.3 6 Hồ Thị Tuyết Đoan Xem...
145179418 8.3 11 Nguyễn Tường Lam Xem...
145179434 8.3 20 Nguyễn Trọng Trung Nghĩa Xem...
145179446 8.3 25 Trương Nguyễn Hoàng Oanh Xem...
145179454 8.3 28 Thái Nguyễn Nhựt Quang Xem...
145179460 8.3 32 Nguyễn Minh Sang Xem...
145179464 8.3 34 Võ Tấn Thanh Xem...
145179484 8.4 1 Lê Thành An Xem...
145179486 8.4 3 Nguyễn Thị Bé Ba Xem...
145179504 8.4 12 Nguyễn Châu Khoa Xem...
145938124 8.4 19 Nguyễn Thanh Nam Xem...
145179552 8.4 35 Nguyễn Ngọc Trang Xem...
145179564 8.5 1 Nguyễn Đoàn Duy An Xem...
145179572 8.5 6 Nguyễn Thị Cẩm Giang Xem...
145179574 8.5 7 Võ Trường Giang Xem...
145179590 8.5 15 Trương Thị Mỹ Khang Xem...
145179602 8.5 21 Nguyễn Hoàng Nam Xem...
145179650 8.6 1 Nguyễn Ngọc Lan Anh Xem...
145179676 8.6 14 Huỳnh Quốc Duy Khang Xem...
145938128 8.6 16 Trần Đăng Khoa Xem...
145179684 8.6 19 Lê Ánh Mai Xem...
145179686 8.6 20 Lê Thị Tuyết Mai Xem...
145179688 8.6 21 Nguyễn Thị Xuân Mai Xem...
145179706 8.6 31 Nguyễn Thị Yến Oanh Xem...
145179730 8.7 1 Nguyễn Thị Hoài An Xem...
145179732 8.7 2 Phạm Dương Hoài An Xem...
145179760 8.7 16 Nguyễn Minh Kha Xem...
145179762 8.7 17 Lưu Nguyễn Quốc Khang Xem...
145179812 8.8 1 Lê Nguyễn Tố Anh Xem...
145179836 8.8 13 Nguyễn Duy Khang Xem...
145179838 8.8 14 Nguyễn Anh Khoa Xem...
145179842 8.8 16 Đỗ Thị Kim Loan Xem...
145179848 8.8 19 Trần Tuấn Nghĩa Xem...
146002160 8.8 38 Nguyễn Vĩnh Khang Xem...
145179888 8.9 1 Nguyễn Thế An Xem...
145179902 8.9 8 Hồ Trương Giang Xem...
145179922 8.9 18 Nguyễn Hoàng Khang Xem...
145179924 8.9 19 Nguyễn Minh Khang Xem...
145179926 8.9 20 Phạm Đăng Khoa Xem...
145179928 8.9 21 Trần Hà Đăng Khoa Xem...
145179930 8.9 22 Lê Thị Xuân Mai Xem...
145179932 8.9 23 Lê Thanh Nghĩa Xem...
145180048 9.1 1 Nguyễn Hồng Anh Xem...
145180054 9.1 4 Nguyễn Võ Tương Giao Xem...
145180732 9.10 1 Nguyễn Văn Allrine Xem...
145180734 9.10 2 Nguyễn Mai Huỳnh Anh Xem...
145180754 9.10 12 Trương Hiệu Khanh Xem...
145180764 9.10 17 Lưu Nguyễn Kim Nga Xem...
145180766 9.10 18 Hồ Trung Nghĩa Xem...
145180776 9.10 23 Mai Nguyễn Kiều Oanh Xem...
145180788 9.10 28 Phan Chí Thanh Xem...
145180786 9.10 29 Phạm Thị Thanh Thanh Xem...
145180128 9.2 1 Nguyễn Lê Duy An Xem...
145180130 9.2 2 Võ Thị Vân An Xem...
145180144 9.2 9 Huỳnh Vũ Kha Xem...
145180162 9.2 17 Trần Minh Quang Xem...
145180190 9.2 31 Bùi Thị Ngọc Trang Xem...
145180202 9.3 1 Đoàn Thị Trường An Xem...
145180206 9.3 2 Lưu Trần Ngọc Anh Xem...
145180208 9.3 3 Mai Thị Lan Anh Xem...
145180210 9.3 4 Nguyễn Thị Quế Anh Xem...
145180226 9.3 13 Phan Nguyễn Khánh Hòa Xem...
145180230 9.3 15 Trần Minh Kha Xem...
145180234 9.3 16 Nguyễn Duy Khoa Xem...
145180232 9.3 17 Nguyễn Duy Khoa Xem...
145180240 9.3 20 Đinh Hoàng Nam Xem...
145180244 9.3 22 Lương Đoàn Trọng Nghĩa Xem...
145180254 9.3 27 Nguyễn Võ Huỳnh Sang Xem...
145180304 9.4 12 Nguyễn Hoàng An Khang Xem...
145180312 9.4 16 Nguyễn Thiên Nga Xem...
145180332 9.4 25 Nguyễn Thị Yến Thanh Xem...
145180372 9.5 10 Nguyễn Hữu Đăng Khoa Xem...
145180380 9.5 14 Đoàn Thị Xuân Mai Xem...
145180404 9.5 26 Phạm Thanh Sang Xem...
145180434 9.6 1 Lê Thành An Xem...
145180446 9.6 7 Đoàn Nguyễn Trường Giang Xem...
145180448 9.6 8 Nguyễn Kim Giang Xem...
145180458 9.6 13 Trần Nguyễn Xuân Mai Xem...
145180472 9.6 20 Nguyễn Đặng Quang Xem...
145180498 9.6 33 Nguyễn Thị Ngọc Trang Xem...
145180510 9.7 1 Trương Tấn An Xem...
145180512 9.7 2 Trương Hoàng Anh Xem...
145180520 9.7 9 Võ Hồng Đang Xem...
145180544 9.7 18 Lê Nguyễn Anh Khoa Xem...
145180556 9.7 25 Bùi Nguyễn Hoàng Oanh Xem...
145180558 9.7 26 Dương Hoàng Kiều Oanh Xem...
145180566 9.7 30 Nguyễn Thị Kim Thanh Xem...
145180602 9.8 10 Nguyễn Hữu Bảo Khang Xem...
145180620 9.8 19 Nguyễn Phương Quang Xem...
145180622 9.8 20 Phạm Minh Quang Xem...
145180674 9.9 9 Nguyễn Phạm Khang Khang Xem...
145180694 9.9 19 Huỳnh Văn Sang Xem...

Copyright © 2010 - 2015 Cơ sở đào tạo tin học www.VinhKim.com