Trang tra cứu điểm trường THCS Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

XEM ĐIỂM CHI TIẾT TỪNG HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016
Bước 1 ---> Gõ tên HS (có dấu): Hoặc:
Bước 2 ---> Nhấn vào nút
Bước 3 ---> Nhấn vào nút Xem... bên phải tên của HS để xem điểm chi tiết
Điểm top 10
Mã HS Lớp STT Họ Tên Xem chi tiết
154436364 6.1 1 Nguyễn Thị Thúy An Xem...
154435732 6.1 11 Cao Duy Hòa Xem...
154436438 6.1 15 Nguyễn Hồng Loan Xem...
154431972 6.2 31 Trần Phí Bình An Xem...
154431922 6.2 32 Nguyễn Hồ Liên Anh Xem...
154431904 6.2 39 Hồ Thị Mỹ Hoa Xem...
154431962 6.2 42 Nguyễn Yến Lan Xem...
154436222 6.2 45 Đoàn Thị Xuân Mai Xem...
154435706 6.3 68 Nguyễn Thị Trường An Xem...
154435522 6.3 69 Nguyễn Phương Anh Xem...
154435654 6.3 70 Đỗ Thành Danh Xem...
154435666 6.3 76 Huỳnh Thị Kim Giang Xem...
145178378 6.3 86 Trần Thị Châu Khoa Xem...
154435704 6.3 112 Nguyễn Thị Thùy Trang Xem...
154435770 6.4 120 Nguyễn Hoàng Tuyết Giang Xem...
154435798 6.4 121 Phạm Thị Cẩm Giang Xem...
154435756 6.4 122 Lê Nhựt Hòa Xem...
154435782 6.4 123 Nguyễn Thái Hòa Xem...
154435744 6.4 125 Hồ Lê Kha Xem...
154435802 6.4 126 Tạ Khắc Minh Khang Xem...
154435754 6.4 141 Lê Nguyễn Thanh Thanh Xem...
154435804 6.4 151 Tạ Thị Đoan Trang Xem...
154436014 6.5 162 Nguyễn Vũ Tuấn Anh Xem...
154436042 6.5 163 Võ Nhựt Anh Xem...
154435494 6.5 167 Nguyễn Hoàng Tấn Giao Xem...
154435964 6.5 176 Đoàn Huỳnh Phúc Khang Xem...
154436010 6.5 177 Nguyễn Trường Đăng Khoa Xem...
154436034 6.5 179 Trần Thị Xuân Mai Xem...
145178360 6.5 181 Nguyễn Trọng Nam Xem...
154435972 6.5 182 Huỳnh Thị Hồng Nga Xem...
154435960 6.5 185 Châu Kim Oanh Xem...
154436030 6.5 190 Trần Nguyễn Nhật Sang Xem...
154436164 6.6 210 Nguyễn Hồng Thảo Anh Xem...
154436210 6.6 211 Trương Nhật Hải Au Xem...
154436140 6.6 223 Lê Đức Duy Khanh Xem...
154436182 6.6 225 Nguyễn Thị Đăng Khoa Xem...
154436156 6.6 226 Ngô Ngọc Mai Xem...
154436206 6.6 228 Trần Thị A Na Xem...
160807538 6.6 239 Trương Thị Ánh Pha Xem...
154436232 6.7 260 Huỳnh Thị Cẩm Giang Xem...
154435518 6.7 264 Nguyễn Phúc Khang Xem...
154436248 6.7 270 Ngô Thị Hoàng Mai Xem...
154436252 6.7 271 Nguyễn Hoài Nam Xem...
154435548 6.7 274 Trần Bá Chí Nghĩa Xem...
154436294 6.7 280 Trần Năng Sang Xem...
154436302 6.7 286 Võ Minh Thanh Xem...
154436370 6.8 301 Nguyễn Thúy An Xem...
154436374 6.8 302 Nguyễn Vân Anh Xem...
145177896 6.8 334 Nguyễn Ngọc Sang Xem...
154436424 6.9 352 Lê Hữu Khang Xem...
154436420 6.9 354 Lê Anh Khoa Xem...
154431960 6.9 355 Nguyễn Trung Anh Khoa Xem...
154436480 6.9 356 Võ Nguyễn Đăng Khoa Xem...
154431894 6.9 362 Đỗ Thị Kiều Nga Xem...
154435562 6.9 365 Trần Trọng Nghĩa Xem...
154436468 6.9 374 Phạm Minh Quang Xem...
145177546 7.1 391 Hà Mai Anh Xem...
145177638 7.1 392 Huỳnh Ngọc Vân Anh Xem...
145177620 7.1 400 Nguyễn Thị Ngân Giang Xem...
145177574 7.1 416 Hồ Kiều Oanh Xem...
145177572 7.1 417 Trần Đình Quang Xem...
145177568 7.1 422 Lê Thị Thanh Thanh Xem...
145177970 7.10 803 Nguyễn Thị Kiều An Xem...
145177726 7.10 814 Nguyễn Hoàng Kha Xem...
145178484 7.10 815 Nguyễn Đặng Khang Xem...
145177834 7.10 816 Y Hoàng Khang Xem...
145178262 7.10 818 Nguyễn Phạm Hồng Loan Xem...
145178366 7.10 820 Nguyễn Thị Ngọc Mai Xem...
145177826 7.10 821 Nguyễn Thị Tuyết Mai Xem...
145178146 7.10 822 Trương Thị Ngọc Mai Xem...
145177922 7.10 824 Nguyễn Thanh Nam Xem...
145178268 7.11 861 Nguyễn Đăng Khoa Xem...
145178142 7.11 868 Nguyễn Hoài Nam Xem...
145177920 7.11 869 Lê Thị Tuyết Nga Xem...
145178358 7.11 870 Nguyễn Thị Thuý Nga Xem...
145178440 7.11 882 Nguyễn Đức Thanh Xem...
145178000 7.11 884 Đặng Thị Kim Thoa Xem...
145178204 7.11 889 Nguyễn Thị Kiều Trang Xem...
145177640 7.2 432 Lê Quỳnh Anh Xem...
145177540 7.2 437 Nguyễn Quốc Cường_a Xem...
145177514 7.2 452 Huỳnh Anh Khoa Xem...
145177504 7.2 457 Huỳnh Thị Ngọc Mai Xem...
145178270 7.3 496 Trương Hồng Đăng Khoa Xem...
145178030 7.3 500 Phạm Thị Phượng Mai Xem...
145178022 7.3 504 Nguyễn Trọng Nghĩa Xem...
145177770 7.3 522 Trần Thị Thuỳ Trang Xem...
145178398 7.4 534 Phạm Hữu Danh Xem...
145178380 7.4 545 Trần Đăng Kha Xem...
145177714 7.4 547 Lê Thị Trúc Mai Xem...
145177820 7.4 549 Nguyễn Ngọc Nam Xem...
145178254 7.4 550 Trần Hoàng Nam Xem...
145178138 7.4 551 Lê Thị Thúy Nga Xem...
145178134 7.4 553 Huỳnh Chí Nghĩa Xem...
145178322 7.4 563 Nguyễn Chế Thanh Xem...
161193380 7.4 571 Lư Nguyệt Anh Xem...
145178404 7.5 572 Nguyễn Ngọc Như An Xem...
145178510 7.5 573 Mai Phạm Phương Anh Xem...
145178402 7.5 574 Nguyễn Tuấn Anh Xem...
145177944 7.5 582 Cao Trường Giang Xem...
145178272 7.5 588 Võ Yến Khoa Xem...
145178364 7.5 591 Đỗ Xuân Mai Xem...
145178026 7.5 592 Nguyễn Hoàng Nam Xem...
145177750 7.6 619 Nguyễn Thúy An Xem...
145178294 7.6 620 Trần Minh Đức Anh Xem...
145177930 7.6 634 Nguyễn Tuấn Khang Xem...
145177830 7.6 635 Huỳnh Thị Tú Lan Xem...
145178260 7.6 637 Nguyễn Trương Tuyết Mai Xem...
145177822 7.6 639 Phan Dương Hoàng Nam Xem...
145178112 7.6 647 Trần Minh Sang Xem...
145177794 7.6 650 Ngô Thị Bích Thanh Xem...
145177658 7.6 657 Lương Thị Cẩm Trang Xem...
145177862 7.7 664 Trần Võ Vân Anh Xem...
145178512 7.7 669 Nguyễn Thị Ngọc Huyền_a Xem...
145177728 7.7 671 Nguyễn Vĩ Kha Xem...
145177722 7.7 672 Lê Nguyễn Bảo Khanh Xem...
145178140 7.7 678 Lê Quốc Nam Xem...
145177708 7.7 680 Nguyễn Đào Trung Nghĩa Xem...
145177698 7.7 690 Nguyễn Minh Quang Xem...
145178442 7.7 695 Phan Nguyễn Quế Thanh Xem...
145177860 7.8 714 Đinh Thiện Anh Xem...
145178080 7.8 715 Thái Nguyễn Ngọc Anh Xem...
145177946 7.8 721 Ngô Trường Giang Xem...
145178486 7.8 728 Trần Quốc Kha Xem...
145178152 7.8 731 Nguyễn Thị Thanh Lan Xem...
145177814 7.8 737 Đặng Hữu Nghĩa Xem...
145178470 7.8 740 Trần Thị Yến Oanh Xem...
145177894 7.8 744 Bùi Thanh Sang Xem...
145177966 7.9 759 Nguyễn Quốc Anh Xem...
145177948 7.9 764 Nguyễn Thị Hồng Giang Xem...
145178356 7.9 774 Đào Trọng Nghĩa Xem...
145178326 7.9 781 Lê Quốc Sang Xem...
145178214 7.9 784 Trần Phú Thanh Xem...
145178428 7.9 790 Đoàn Thuỵ Thuỳ Trang Xem...
145178514 8.1 896 Phạm Thị Dân An Xem...
145178516 8.1 897 Huỳnh Thị Thúy Anh Xem...
145178530 8.1 905 Lê Hoàng Kha Xem...
145178548 8.1 913 Phạm Hữu Nghĩa Xem...
145178564 8.1 921 Lê Hoàng Thu Trang Xem...
145178584 8.2 930 Nguyển Hải Anh Xem...
145178586 8.2 931 Nguyễn Phạm Mai Anh Xem...
145178604 8.2 940 Nguyễn Đoàn Anh Khoa Xem...
145178626 8.2 951 Trương Trần Kiều Oanh Xem...
145178628 8.2 952 Trần Điền Châu Pha Xem...
145178668 8.3 972 Mai Phạm Nhã An Xem...
145178684 8.3 980 Châu Anh Kha Xem...
145178686 8.3 981 Đoàn Lâm Chí Kha Xem...
145178688 8.3 982 Nguyễn Hoàng Kha Xem...
145178692 8.3 984 Bùi Anh Khoa Xem...
145178694 8.3 985 Nguyễn Hồng Khoa Xem...
145178700 8.3 987 Mai Thị Quỳnh Lan Xem...
145178752 8.4 1012 Trần Nguyễn Trâm Anh Xem...
145178774 8.4 1023 Trần An Khang Xem...
145178858 8.5 1065 Nguyễn Minh Khoa Xem...
145178896 8.5 1083 Nguyễn Trọng Sang Xem...
145178918 8.6 1093 Huỳnh Lan Anh Xem...
145178938 8.6 1104 Châu Bửu Kha Xem...
145178940 8.6 1105 Đoàn Huy Khang Xem...
145178942 8.6 1106 Nguyễn Tấn Khang Xem...
145178944 8.6 1107 Phạm Vinh Khang Xem...
145178962 8.6 1113 Nguyễn Thị Ngọc Nhanh Xem...
145179022 8.7 1145 Nguyễn Yến Khoa Xem...
145179034 8.7 1151 Nguyễn Thị Phương Mai Xem...
145179038 8.7 1153 Trương Nhựt Nam Xem...
145179060 8.7 1163 Võ Nhật Quang Xem...
145179062 8.7 1164 Lê Vĩnh Sang Xem...
145179080 8.8 1173 Nguyễn Đức Anh Xem...
145179092 8.8 1179 Lê Vũ Trường Giang Xem...
145179096 8.8 1182 Nguyễn Tuấn Kha Xem...
145179100 8.8 1184 Lê Đăng Khoa Xem...
145179102 8.8 1185 Nguyễn Thị Hồng Loan Xem...
145179106 8.8 1187 Hồ Ngọc Thảo Mai Xem...
145179158 8.9 1213 Nguyễn Phi An Xem...
145179160 8.9 1214 Cao Nguyễn Lan Anh Xem...
145179192 8.9 1230 Hồ Minh Kha Xem...
145179194 8.9 1231 Lê Thị Yến Khoa Xem...
145179214 8.9 1240 Hà Kiều Oanh Xem...
145179228 8.9 1244 Nguyễn Thuỳ Trang Xem...
145179240 9.1 1251 Nguyễn Thanh An Xem...
145179314 9.1 1252 Nguyễn Phạm Lam Anh Xem...
145179256 9.1 1261 Nguyễn Đăng Hương Giang Xem...
145179926 9.1 1269 Phạm Đăng Khoa Xem...
145179602 9.1 1273 Nguyễn Hoàng Nam Xem...
145179294 9.1 1284 Nguyễn Thảo Trang Xem...
145179970 9.10 1590 Lê Tuấn An Xem...
145179400 9.10 1591 Huỳnh Nguyễn Vân Anh Xem...
145179408 9.10 1595 Hồ Thị Tuyết Đoan Xem...
145179922 9.10 1599 Nguyễn Hoàng Khang Xem...
145179434 9.10 1602 Nguyễn Trọng Trung Nghĩa Xem...
145179706 9.10 1609 Nguyễn Thị Yến Oanh Xem...
145179460 9.10 1613 Nguyễn Minh Sang Xem...
145180022 9.10 1617 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Xem...
145938128 9.2 1303 Trần Đăng Khoa Xem...
145179842 9.2 1306 Đỗ Thị Kim Loan Xem...
145179486 9.3 1329 Nguyễn Thị Bé Ba Xem...
145179590 9.3 1339 Trương Thị Mỹ Khang Xem...
145179504 9.3 1341 Nguyễn Châu Khoa Xem...
145938124 9.3 1349 Nguyễn Thanh Nam Xem...
145179972 9.4 1369 Nguyễn Hoài An Xem...
145179398 9.4 1370 Nguyễn Trường An Xem...
145179676 9.4 1379 Huỳnh Quốc Duy Khang Xem...
146002160 9.4 1380 Nguyễn Vĩnh Khang Xem...
145179928 9.4 1381 Trần Hà Đăng Khoa Xem...
145179684 9.4 1383 Lê Ánh Mai Xem...
145179686 9.4 1384 Lê Thị Tuyết Mai Xem...
145179730 9.5 1406 Nguyễn Thị Hoài An Xem...
145179902 9.5 1412 Hồ Trương Giang Xem...
145179574 9.5 1413 Võ Trường Giang Xem...
145179352 9.5 1420 Lê Hoàng Nam Xem...
145179760 9.6 1447 Nguyễn Minh Kha Xem...
145179678 9.6 1448 Nguyễn Tấn Khang Xem...
145179340 9.6 1449 Đinh Đại Đăng Khoa Xem...
145179418 9.6 1450 Nguyễn Tường Lam Xem...
145179848 9.6 1454 Trần Tuấn Nghĩa Xem...
145180006 9.6 1459 Trương Hoàng Oanh Xem...
145179446 9.6 1460 Trương Nguyễn Hoàng Oanh Xem...
145179464 9.6 1468 Võ Tấn Thanh Xem...
145179310 9.7 1478 Huỳnh Nhật An Xem...
145179812 9.7 1479 Lê Nguyễn Tố Anh Xem...
145179330 9.7 1484 Hồ Thị Ngọc Giang Xem...
145179342 9.7 1495 Trịnh Quốc Phương Lam Xem...
145179484 9.8 1517 Lê Thành An Xem...
145179564 9.8 1518 Nguyễn Đoàn Duy An Xem...
145179988 9.8 1528 Dương Gia Khang Xem...
145179930 9.8 1531 Lê Thị Xuân Mai Xem...
145179688 9.8 1532 Nguyễn Thị Xuân Mai Xem...
145179348 9.8 1533 Võ Nữ Quỳnh Mai Xem...
145179932 9.8 1537 Lê Thanh Nghĩa Xem...
145179888 9.9 1553 Nguyễn Thế An Xem...
145179732 9.9 1554 Phạm Dương Hoài An Xem...
145179572 9.9 1560 Nguyễn Thị Cẩm Giang Xem...
145179762 9.9 1563 Lưu Nguyễn Quốc Khang Xem...
145179924 9.9 1564 Nguyễn Minh Khang Xem...
145179346 9.9 1568 Huỳnh Thị Bích Mai Xem...
145179994 9.9 1570 Đặng Hoài Nam Xem...
145179354 9.9 1571 Nguyễn Thị Thúy Nga Xem...
145179454 9.9 1576 Thái Nguyễn Nhựt Quang Xem...
Bạn là người xem điểm thứ
Đếm Web

Copyright © 2010 - 2016 Cơ sở đào tạo tin học www.VinhKim.com